ZGRZEWARKI

Wykonywanie połączeń powyższymi zgrzewarkami nie narusza struktury stali, co za tym idzie, nie powoduje osła­bienia wyrtrzymałości mechanicznej zbiorników oraz ruruciągów cisnieniowych.

Zgrzewarka pojemnościowa 230V "AS 1066 A" jest dopuszczona do pracy w przemyśle gazowniczym i naftow­niczym na czynnych rurociągach rozprowadzających paliwa gazowe i naftowe grup I - IV wg PN-87/C-96001 wydane przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.

ZGRZEWARKI PIN BRAZING I AS-1066A
WYKONANIE POŁĄCZENIA KABLA OCHRONY KATODOWEJ METODĄ PIN BRAZING DO GAZOCIĄGU W/C DN 500 ORAZ ZAIZOLOWANIE GO ZESTAWEM NAPRAWCZYM FIRMY KETTNER.
END CORR - Zakład Specjalistycznych
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

siedziba: ul. Morelowa 14, 87-800 Włocławek
baza sprzętowo-materiałowa: ul. Zielna14A
tel.: +48 502 393 245, fax: +48 54 235 11 49
e-mail: biuro@endcorr.pl
NIP 888-001-35-35, REGON: 910505922

Firma END CORR jest uprawniona
przez Urząd Dozoru Technicznego

© END CORR 2012
Designed by Anna Chodoła