SŁUPKI POMIAROWE

Firma END CORR wykonuje montaże instalacji ochrony katodowej na gazociągach, naftociągach, wodociągach
oraz kolektorach ściekowych w wykonaniu stalowym.

END CORR - Zakład Specjalistycznych
Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

siedziba: ul. Morelowa 14, 87-800 Włocławek
baza sprzętowo-materiałowa: ul. Zielna14A
tel.: +48 502 393 245, fax: +48 54 235 11 49
e-mail: biuro@endcorr.pl
NIP 888-001-35-35, REGON: 910505922

Firma END CORR jest uprawniona
przez Urząd Dozoru Technicznego

© END CORR 2012
Designed by Anna Chodoła